Pleskava 2017/20

Pārdaugava
atpakaļ
Hanzas savienība
Puškinas olimpiāde
On-line olimp.2019

Olimp Krevijā 2019

Valodas seminārs 18

 

 

2017 - 2020

 

    
PLESKAVA - RĪGA

 

Datums Nosaukums Atb. personas Dalībnieki  

21. - 23.05. 2019.g.

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ПСКОВ И ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

 

Varlamovs Gennadijs,

Tatjana Moisejeva,

Irēna Šinkareva,

Ineta Koreļska,

Irina Aleksandrenkova

 

Rīgas Pārdaugavas psk,

47. vidusskola,

Jaunogres vidusskola

Latvijas universitāte

LAPRJAL

21. - 24.03. 2019.g.

 

Международная пушкинская олимпиада школьников в Пушкинских горах

A. Razumovska,

I. Motejunaite,

S. Mazurs,

Tatjana Moisejeva,

Irēna Šinkareva,

Ineta Koreļska,

R. Vetruka,

Irena Murane

Rīgas Pārdaugavas pamatskola,

47. vidusskola,

Anniņmūižas vsk. 

Vidusskola "Maxima"

 

februaris

2019.g

II Starptautiskā Puškina olimpiāde ārzemju skolniekiem
 

T. Moisejeva,

I. Šinkareva,

T. Pulle,

I. Kareļina 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola,

47. vidusskola,

Anniņmūižas vsk. 

 

22.-23.11.

2018.g.

 

valodas seminārs

skolotājiem Latvijā

S. Mazurs, A. Razumovska,

T. Moisejeva, I. Šinkareva,

T. Pulle,

I. Kareļina

Rīgas Pārdaugavas pamatskola,

47. vidusskola,

Anniņmūižas vsk.

 

 

 

   01.05.2019

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

Counter CO.KZ