EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs''

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Sadarbības partneris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece

Pārdaugava Plāns 2017/2018 Aktivitāte Ekskursiajs Tikšanās KonferencesKarjeras izvēle

 

   21.06.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ