EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

Sadarbības partneris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Ivita Freimane, Anna Silova

Pārdaugava atpakaļ Korn. Čukovskijs 12 menēši Mēģinājums 09.05.18Pirmizrāde ABC 2020Dedmorozovka 201812 mēneši 2019Korn.Čukovskijs 2019

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam

Muzikālā teātra izrāde

Skolotāja: Ludmila Ovsijenko

Ārpusstundu pasākumi

 

 

 

 

 

   26.04.2021

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ